سالمرگ اخوان


************************
لحظه ديدار نزديک است
باز من ديوانه ام مستم
باز ميلرزد دلم دستم
باز گويی درجهان ديگری هستم
های نخراشی به غفلت گونه ام را تيغ !
های نپريشی صفای زلفکم را دست!
وآبرويم را نريزی دل
ای نخورده مست
لحظه ديدار نزديک است

   + لیلا خجسته راد ; ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۱
comment نظرات ()