از انجيل


*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*
خوشا به حال آنان که نياز خود را به خدا احساس می کنند
زيرا ملکوت آسمان از آن ايشان است
انجيل متی ۵
*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*،*

   + لیلا خجسته راد ; ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۱
comment نظرات ()