بی نقطه


به دستان تو خيره شده ام
صداقتشان در آفتاب مي درخشد
كي منكر تو شده ام هان ؟
مبتلا نبوده ام مگر
به نوازششان ؟
تمام نقطه چين ها را چيده ام
كه پشت هيچ جمله اي ننشينند
و همه چيز را نگويند
بگذار خواب
بگذار بيداري
بگذار آتش
يا نه هر چيز ديگر
بگذار
بگذار بيايد
من به تو
خود را فراري مي دهم
نگران نيستم
ديگر هيچ نقطه اي
نوازش دستهاي تو را پنهان نمي كند

   + لیلا خجسته راد ; ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٢