...

پرواز کنم؟ خوب پرواز کنم؟ بالهای بلندی میخواهم و کوهستانی که عاشقش باشم گفته بودم محض سکوت خواهم آمد... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 151 بازدید

دیگر کاری از قلبم ساخته نیستوقتی تو مه می‌شوی روی جنگلوقتی رودخانه می‌شوی؛ پر از غوغادرخت می‌شوی ساکت و تنهادریا می‌شوی؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

بالاخره زمان آن رسیده که حس دور شدن در جانم ریشه بدواند. تا پیش از این گمان میکردم بریدن و رها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 91 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
11 پست
آبان 86
1 پست
دی 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
شهریور 83
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
7 پست
آذر 81
2 پست
مهر 81
17 پست
شهریور 81
32 پست
مرداد 81
18 پست