باید بنویسم و حرف آنچنانی نیست. نوشته ها انگار جای دیگری می روند و من جای دیگری. فعلا چوپانی هستم در گله گوسفندانم. گاهی روی کوه گاهی میان دشت، گاهی دست تنها گاهی با خیالی مست...

 

 

 

 

پ.ن: کتابی که دارم قلم میزنم.

/ 0 نظر / 53 بازدید