همین مهم است!

باران می بارد. صدایش را از دریچه‌ی کولر می‌شنوم. سکوت پیچیده میان اتاق و من باید بیدار بمانم. باید تو را ضمیمه‌ی این نوشته کنم.

باز انگار کلمات تواند
که دوره‌ام می‌کنند
باز این دستهای تواند
که روی هوا گم می‌شوند
و من پی‌شان می‌گردم

بله، همین است، زندگی همین جست و جوی بی وقفه است که شاید نتیجه‌اش به اندازه‌ی خودش مهم نباشد!
حرفهای تو در صندوقچه‌ای است که هی دلم میخواهد بازش کنم و ببینم چیز تازه‌ای در آن هست؟ همین که می‌گویی قدر داشته‌هایم را بدانم، یک دنیاست. حرفهای تو گاهی سرش را میگذارد روی شانه‌ام. با هم به خواب می رویم و لبریز رویایی واحد می شویم. حرفهایی تو همان چیزهایی است که انگار یک روز مال من بوده، گمشان کرده‌ام و حالا با ناباوری دوباره پیدا شده‌ اند.
این خیال بازی ها را بگذارم کنار. مهم این است که می‌شود روی حرف های تو حساب کرد. قسم میخورم همین مهم است!

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
شوکران

سلام .چنین مخاطبی رو نمیشناسم. بقول خودت چون اطلاعی ازشماندارم.واز شخصیت شما ؟مخاطب این نوشتهارو هم نمیشناسم.اما دلم میخواست بشناسم.ولی شما دست به عصائیید بامن حق هم دارید.درشرایط بدی باهم اشناشدیم. گرچه من ازطریق ان شخص باشماحتی اشنا بودم.جون میگفت اگریادم مانده باشد باشماتلفنی احوالپرسی میکند./شایدهم اشتباه میکنم دنبال کسی توی ذهنت نگرد/اماارادتش به خانم خجسته راد بیش ازحدمتعارف بود. من نمیخوام پای انووسط بکشم.ان دیگه وجود نداره فقط به سابقه ارادتم اشاره کردم.بهرتقدیر.شاید پس از ترخیص ازاین بیمارستان بهتر به نوشته های زیبای شما پاسخ بدم.شاید....تخت ...27...تابعد.

لیلی

یک دنیاست این نوشته .. یک دنیا