هیچ چیز عوض نشده
نه صدای تو
نه آهستگیِ من
که هر دو
پشت دیواری
با هم غریبه‌گی می‌کنند
پرنده‌ای پنجه‌هایش را
فرو برده در برف
و شاخه‌های زمستانی
پچپچه‌ای می‌شنوند...

/ 4 نظر / 40 بازدید
میس راوی

پرنده، تو را به تمام جهان آواز کرده بود..

مکث

دوست دارمش لیلا!

طاهره

چقدر تصویر پنجه های پرنده ات را دوست داشتم لیلا جان شاعرم. [گل]