چرخی بزن
برقص در من
دنیا
با شادمانی تو
غریبه است!

/ 2 نظر / 54 بازدید
علی کافه چی

من اما دوست تر دارم در من اشک بریزی ...

شوکران

سلام خانم خجسته رادشماخوبید؟