دیگر کاری از قلبم ساخته نیست
وقتی تو مه می‌شوی روی جنگل
وقتی رودخانه می‌شوی؛ پر از غوغا
درخت می‌شوی ساکت و تنها
دریا می‌شوی؛ پر خشم و طوفانی
وقتی باران می‌شوی...
نه، قلبم دیگر توان ندارد
دیگر توان
ندارد.

 

/ 0 نظر / 84 بازدید